Курсеви страних језика:

теоријске поставке и практичне импликације

опис пројекта

Пројекат Курсеви страних језика: теоријске поставке и практичне импликације осмишљен је како би се испитале теоријске поставке и практичне импликације које курсеви страних језика имају и могу имати у ширем контексту високог образовања. Страни језици који би били обухваћени пројектом су енглески, немачки, француски, руски, грчки и италијански језик који се изучавају на филолошким и нематичним департманима Филозофског факултета.

Сврха пројекта

Сврха пројекта је да се испитају различите могућности које курсеви страних језика у виду наставних и ваннаставних активности који се изводе на Филозофском факултету у Нишу нуде у области наставе и учења страног језика не само за унапређење будућег професионалног живота студената већ и за учење страног језика за потребе извођења наставе стручних предмета на страном језику као и могућности за теоријско и практично овладавање страним језиком за потребе превођења у оквиру струке и професије.

Циљ пројекта

Испитати и анализирати теоријске поставке и практичне импликације курсева страних језика у области наставе и учења страног језика, учења страног језика за потребе извођења наставе на страном језику на академском нивоу као и могућности теоријског и практичног овладавања страним језиком за потребе превођења у оквиру струке и професије.

Специфични циљеви пројекта

1. Учење страног језика

  • Анализа ставова полазника курсева страног језика у вези са значајем учења страног језика за примену у контексту будуће професије и за даље стручно усавршавање

2. Учење страног језика за потребе извођења наставе на страном језику на академском нивоу

  • Предлози за обуку наставног особља како би предавали свој предмет на страном језику

3. Могућности теоријског и практичног овладавања страним језиком за потребе превођења у оквиру струке и професије

  • Упознавање са концептом превођења и потребним вештинама и техникама превођења стручних текстова.